Login Form

Online

มี 6 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

052343
วันนี้
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
35
60
158
52066
520
1175
52343
Your IP: 18.206.12.79
Server Time: 2020-01-25 23:25:26

ความเป็นมา

 

         

 

 

โรงพยาบาลสตูล เดิมเป็นสุขศาลา ชั้น 1 ได้รับโอนจากกรมอนามัยเมื่อ พ.ศ. 2493 เปิดรับบริการผู้ป่วยนอก ที่สุขศาลานี้ซึ่งเป็นเรือนไม้ และได้เปลี่ยนชื่อจากสุขศาลาเป็นโรงพยาบาลสตูล ต่อมาได้รับงบประมาณสร้างอาคารผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วยในขนาด 25 เตียง บ้านพ้กแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ โดยได้สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ.2496 จึงได้ย้ายมาตรวจผู้ป่วยที่อาคารผู้ป่วยนอกหลังใหม่ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2496

  พ.ศ.2496 โรงพยาบาลสตูลเปิดรับคนไข้ ในขณะนั้นจังหวัดยังไม่มีไฟฟ้า จึงต้องใช้ตะเกียง พ่อค้าประชาชน ข้าราชการ เห็นว่าสมควรจะมีไฟฟ้า จึงได้ร่วมกันบริจาคเงินซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้โรงพยาบาล โดยโรงพยาบาลเปิดรับคนไข้สามัญ 25 เตียง และได้ดัดแปลงหอผู้ป่วยสามัญอีก 1 หอ เป็นหอพิเศษในปีนี้

 

           พ.ศ.2504 สร้างอาคารอำนวยการหลังใหม่  โดยรื้ออาคารอำนวยการเดิมออก

 

           พ.ศ.2505 สร้างตึกคนไข้สามัญ โดยรื้ออาคารหอผูป่วยใน เดิม 2 หลังออก

 

          พ.ศ.2520 ได้สร้างอาคารผู้ป่วยนอกขึ้นใหม่บริเวณฝั่งตรงข้าม (ขณะนั้นโรงพยาบาลแบ่งออกเป็นสองส่วน โดยมี ถนนหัตถกรรมศึกษาคั่นกลาง) เป็นอาคาร คสล. ขนาด 2 ชั้น สร้างเสร็จเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2521 และเปิดใช้เมื่อเดือนมีนาคม 2522

 

           16 ตุลาคม 2534 สร้างเตาเผาขยะ แล้วเสร็จ 25 ธันวาคม 2535

 

           16 มกราคม 2535 สร้างระบบประปา แล้วเสรจ 13 กรกฎาคม 2535

 

           2 กุมภาพันธ์ 2535 สร้างอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ขนาด 4 ชั้น แล้วเสร็จ 24 กันยายน 2536

 

           29 มิถุนายน 2535 สร้างแฟลตพักแพทย์ 10 ยูนิต 4 ชั้น แล้วเสร็จ 30 เมษายน 2536

 

           7 กรกฎาคม 2535 สร้างระบบบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จ 9 กรกฎาคม 2536

 

           25 สิงหาคม 2536 ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยพิเศษ จาก 16 ห้องเป็น 20 ห้อง แล้วเสร็จ 21 ตุลาคม 2536 เปิดใช้ 5 มกราคม 2537

 

           30 กันยายน 2538 สร้างอาคารผู้ป่วยใน 4 ชั้น 120 เตียง (ตึกสิรินธร) แล้วเสร็จ 7 ตุลาคม 2540

 

           พ.ศ.2541 สร้างแฟลตพักพยาบาล ขนาด 5 ชั้น 32 ยูนิต ,อาคารจ่ายกลาง ขนาด 2 ชั้น และอาคารเภสัชกรรม ขนาด 2 ชั้น

 

           โรงพยาบาลสตูลปัจจุบัน เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 186 เตียง ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 55/1 ถนนหัตถกรรมศึกษา ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ได้ทำการแลกเปลี่ยนที่ดินและสิ่งก่อสร้างกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลเพื่อให้มีที่ดินเป็นผืนเดียวกันโดยมีเนื้อที่ 25 ไร่ 52.8 ตารางวา มีบุคลากรทั้งสิ้นประมาณ 700 คนเศษ (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว)

 

           โรงพยาบาลสตูล เปิดให้บริการ การรักษาพยาบาลในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิแก่ผู้ป่วยทุกระดับ ทั้งแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยมีแพทย์ที่มีความชำนาญเฉพาะสาขา ได้แก่ ผู้ป่วยอายุรกรรม ศัลยกรรม สูติ-นรีเวชกรรม กุมารเวชกรรม จักษุ-โสตนาสิกลาริงซ์วิทยา ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ทันตกรรม กายภาพบำบัด การล้างไตทางช่องท้อง (CAPD)

 

           บริการต่างๆ ที่โรงพยาบาลเปิดให้บริการ ได้แก่ บริการตรวจผูป่วยฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง บริการดูแลผู้ป่วยหนัก บริการดูแลทารกแรกคลอด บริการกายภาพบำบัด บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ บริการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน บริการรถพยาบาลฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ บริการคลังเลือด บริการเอกซเรย์วินิจฉัยด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย อาทิ เครื่องถ่ายภาพคลื่นความถี่สูง เครื่องเอกซเรย์ถ่ายภาพอวัยวะภายใน

                                             แก้ไขล่าสุด วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557